Categorieën
Cases

Case 2: Klankverhaal over vleermuizen en andere zoogdieren

In het kort

Doelpubliek: Lagere school 3de graad

Lestijd: 3 lesuren

Eindtermen uit: Wiskunde, Wereldoriëntatie (Biologie), Computationeel denken (STEM), Muzische doelstellingen: muziek

Het toonmoment

De groepjes leerlingen wisselden hun resultaten uit een half uur voor het eind van de les.

Het Talent 2019

Wat vooraf ging

Les 1: 50’ Voorbereidende les wereldoriëntatie

De leerlingen verwerfden inzicht in geluid en hoe zoogdieren geluid waarnemen.

Download onderaan het hele voortraject

De volgende selectiekenmerken werkten goed omdat ze verschillend zijn: groot, klein, vliegend, lang, kruipend, zwemmend, afstand tussen de oren, …

Les 2: 100’ Sonic PI

Sonic Pi werd kort gekaderd: wat kan je ermee doen, waarom gebruiken we het.

De werkwijze van het instructieboekje werd toegelicht. De leerlingen lazen per twee, en voerden samen uit. Bij vragen konden ze hun hand opsteken.

Kennismaking met het programma: P 1 t.e.m. 9.

De leerlingen herhaalden de eigenschappen van de dieren.

De verbeelding van de kinderen werd aangesproken door een dier of een verhaal te bedenken aan de hand van de geziene eigenschappen.

De leerlingen zetten de eigenschappen van hun dier om in muziektaal Toonduur, interval, geluidsterkte.

De leerlingen maakten een geluidenreeks aan de hand van de geziene instructies in sonic pi.. Instructieboekje p. 9 tot het einde.

Paralel met de Sonic Pi-groep werkte een andere groep aan een tekening: De leerlingen zetten de eigenschappen van hun dier om in beeldtaal: Groot, Klein, vliegend, lang, kruipend, slijmerig, met pantser.

Afsluiting:

De groepjes leerlingen wisselen hun resultaten uit een half uur voor het eind van de les. Ze werden gestimuleerd positieve feedback te geven aan elkaar. De eigenschappen van beeld en het geluid komen terug aan bod.

Downloads