Missie en Visie

Missie 

STrOOM ontwerpt en verspreidt lesideeën om Muziek & Technologie te laten aansluiten bij de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen van het basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs.  

Visie 

Door de samenwerking van PXL-music-research en PXL-onderwijsvernieuwing ligt het onderzoeksproject STrOOM aan de basis van de nodige kennis om lesideeën muziek- en technologie in scholen te ontwerpen. Deze lesideeën sluiten aan  bij de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen van het basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs.  

STrOOM houdt steeds de vinger aan de pols als het gaat om het gebruik van nieuwe (muziek-)technologie en recentste inzichten over het educatief landschap.  

STrOOM kiest ervoor om te werken volgens een eigen methodiek, die ze verder blijft ontwikkelen, eerder dan zich te focussen op het maken en verspreiden van kant en klare lespakketten. Elk project creëert maximale leerkansen door rekening te houden met de context van 

  • de mogelijke technologieën (muziek-technologieën veranderen voortdurend)  
  • de school, (budgetten en materiaal, visies, werktijden, toonkansen) 
  • de leerkracht (voorkennis, durf) 
  • én de leerling (eigen interesses, voorkennis en vaardigheden, grootte groepen) 

STrOOM ondersteunt nieuwe initiatieven in samenwerking met leerkrachten en directeurs en wisselt “de good practices” uit aan de hand van bijscholingen en een digitaal platform.