Onderzoek

Onderzoeksresultaten

Voor en na elke case werden de leerlingen kwantitatief bevraagd op welbevinden en motivatie, en kwalitatief op hun resultaten alsook welbevinden. Deze conclusies gelden voor elke case die we uitwerkten.

Door gebruik te maken van de computer als medium is het mogelijk snel resultaat te behalen aan het begin van het proces.

Jongens halen het meest profijt uit deze manier van werken. Het welbevinden stijgt en de kwaliteit van hun motivatie stijgt.

Op voorwaarde dat het praktisch gebruik van de gebruikte technieken goed is voorbereid, vinden de leerlingen het fijn om op deze manier de onderwijsdoelen/eindtermen te behalen.

Onderzoeksfasen

2017  

PRE-RESEARCH​ 

De onderzoekers van STrOOM experimenteerden in 2 testscholen om tot nieuwe inzichten te tijdens het schrijven van het onderzoeksdossier. 

DESIGNFASE 

Literatuur werd verzameld en verwerkt. Nieuwe lesideeën werden ontworpen in samenwerking met gespecialiseerde leerkrachten in de vorm van een focusgroep. 

2018

TEST​ 

De eerste lessen werden getest door de onderzoekers zelf. 

2018-2019 

INTERVENTIE 1​ en 2 

We bezochten 2 x 6 scholen waarbij de leerkrachten van de focusgroep de lessen begeleidden. 

REFLECTIEFASE 1​ en 2 

Aanpassingen werden gemaakt. Technisch en mothodologisch. 

2020  

VALORISATIE 

Momenteel werken de onderzoekers aan het verspreiden van de ontwikkelde methodologie aan de hand van bijscholingen en beurzen. 

We contacteren partners uit het buitenland voor verdere uitwisseling aan de hand van Erasmus+.

Kansen

STrOOM wil zich verder ontwikkelen en wil nieuwe mogelijkheden aftasten.

Andere media: HTML5

HTML5 is een protocol dat het mogelijk maakt om muziek te maken via een browser (zoals Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari,…) Deze manier van muziek maken zal in de toekomst meer en meer mogelijkheden bieden. Hou de website van STrOOM in het oog voor nieuwe updates.

De onderstaande HTML5-based software houdt STrOOM in het oog. We voorzien nieuwe lessen te ontwikkelen of bestaande cases aan te passen:

faders.io
soundwhale.com
audiomovers.com
BandLab.com
Audiotool.com
audiosauna.com

Andere terreinen

Zowel dankzij de vraag van nieuwe calls voor subsidies als via vragen van huidige studenten en alumni wil STrOOM zich meer inzetten binnen het sociaal-cultureel en sociaal-artistiek werk. STrOOM deed al enkele valorisatieprojecten, maar er liggen nog kansen voor verfijning van de methodiek voor specifieke doelgroepen.

STrOOM focuste zich in de eerste fasen op de derde graad lager onderwijs en de eerste graad middelbaar. In de toekomst wil STrOOM meer cases uitbouwen binnen het deeltijds kunstonderwijs.

Gender

Op welke manier kunnen de meisjes ook hun voordeel halen uit de STrOOM-methodiek? De vraag is niet per se hoe we de kwaliteit van motivatie kunnen vergroten. De kwaliteit van hun motivatie is immers gemiddeld reeds hoog voor aanvang van onze interventies. Het halen van de onderwijsdoelen/eindtermen kan al een meerwaarde op zich zijn, maar misschien zijn er nog kansen?

Waarnemen

De vier beschreven vaardigheden uit de cultuurspiegel zijn waarnemen, verbeelden, conceptualiseren, analyseren. Voor elke les is het niet nodig om telkens elke vaardigheid te trainene. Tot nu toe werd er bij de STrOOM-projecten gefocused op de verbeelding. Om de verbeelding te voeden en om meer aansluiting te vinden met culturele activiteiten rondom de school liggen er nog kansen voor het bewuster uitwerken van een waarnemende fase.